Działka pod budowę domu w Skrzeszewie Żukowskim

Działka | Sprzedaż | Skrzeszewo Żukowskie, ul. Szkolna

365 000 PLN

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Cena
365 000 PLN
Cena za m2
157 PLN
Pow. działki
2 320 m2
Pow. działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Numer oferty
170/15902/OGS

Opis

W sprzedaży oferujemy nieruchomośc gruntową o łącznej powierzchni 2320 m2 w centrum Skrzeszewa Żukowskiego w pobliżu nowo budowanej Obwodnicy Metropolitalnej.  Nieruchomość składa się z trzech działek:
- pow. działki: nr 1 - 516 m2
- pow. działki nr 2 - 698 m2
- pow. działki nr 3 - 1106 m2
- działki płaskie,
- dojazd z głównej drogi, ok. 80 m drogą utwardzoną
- media: woda przy działkach, prąd, gaz w drodze głównej
- na działce rozpoczęto wykopy pod budowę domu

Przeznaczenie terenu działki nr 1 zgodnie z MPZP to: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej: tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych; dopuszcza się realizowanie funkcji usługowych w samodzielnych budynkach;
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz budowy podstawowych systemów infrastruktury technicznej: 
* powierzchni zabudowy – maksymalnie 20 %,
* maksymalna intensywność zabudowy – 0,6, dla kondygnacji nadziemnych - 0,4,
* minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 50 %,
* wysokość zabudowy – do 8 m, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
* kształt dachu - dachy strome dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych,
* kąt nachylenia połaci dachowych 35º-45º; w przypadku zastosowania wysokiej ścianki kolankowej (1,2- 1,8 m) - 18º-25º,
* woda - z sieci wodociągowej;
* energia elektryczna – zasilanie z sieci zasilająco-rozdzielczej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci niskiego napięcia 0,4 kV; dopuszcza się realizację stacji transformatorowych 15/0,4kV według potrzeb wraz z sieciami SN i nn z nawiązaniem do istniejących sieci elektroenergetycznych we wszystkich terenach; dopuszcza się inne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 kW;
* ścieki komunalne – do sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji sieci dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych;
* odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i powierzchni utwardzonych - do gruntu, bezpośrednio lub poprzez system np. studni chłonnych lub do kanalizacji deszczowej; retencja w obrębie własnej działki, docelowo do kanalizacji deszczowej,
* zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej;
* ogrzewanie – z indywidualnych nisko emisyjnych źródeł ciepła, dopuszcza się odnawialne źródła energii, dopuszcza się kominki;

Odległości:
350 m- Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Żukowskie,
240 m- sklep spożywczy
9,6 m- Żukowo
ok. 7 km do nowo budowanej Obwodnicy Metropolitalnej (połączenie z Glincza) 
25 km Gdańsk 
35 km Kościerzyna 

Działka idealna pod budowę domu!

Zadzwoń i umów się na prezentację!

Weronika Gruszkiewicz

Weronika Gruszkiewicz

Specjalista ds. Nieruchomości

Dodatkowe informacje

Ogrodzenie
Siatka
Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Droga dojazdowa
Utwardzona

Zapytaj o ofertę

Administratorem danych osobowych jest Koloseum Nieruchomości z siedzibą przy , (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres natalia.koloseum@gmail.com… czytaj więcej

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone | Program dla biur nieruchomości - ASARI CRM