OPIS SZCZEGÓŁOWY


  Typ działki: Budowlana
  Typ powierzchni: Płaska
  Rodz. własności: Własność

  Szerokośa dz.: 25 m
  Kształt: Prostokąt
  Dojazd: Droga utwardzona
  Długość dz.: 35 m

OPIS

Polecamy działkę budowlano-usługową o powierzchni 858 m2,
ulokowaną pod samym Śródmieściem, z możliwością wybudowania apartamentowca na wynajem,
blisko Starego Miasta na ul. Zawodzie w Gdańsku.

Działka jest uzbrojona: prąd, woda, gaz, kanalizacja.

Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu.
Przeznaczenie terenu w MPZP: M/U31
- teren zabudowy mieszkaniowo-­usługowej zawierający teren mieszkaniowy MN21 i usługowy U33.

Parametry zabudowy zgodnie z MPZP:
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalnie: 30%;
- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;
- intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,5;
- wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12 m;
- formy zabudowy: wolno stojąca z zastrzeżeniem: dla garaży i budynków gospodarczych dopuszcza się zabudowę na granicy działek
budowlanych;
- kształt dachu: stromy o nachyleniu połaci symetrycznym względem kalenicy pod kątem do 50º.


Zapraszam na prezentację


Kontakt:
Monika Brunka - 884-986-222
monikabrunka.koloseumgdansk@gmail.com
KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI

ZDJĘCIA

KONTAKT

Kontakt